Курс «Інклюзивна освіта: впровадження та супровід» розроблений для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації і має за мету сформувати уявлення про нормативні, організаційні, психолого-педагогічні засади створення інклюзивного університетського середовища, розкрити специфіку роботи зі здобувачами вищої освіти, які мають особливі освітні потреби. Інклюзивна освіта на сьогодні є системою освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права людини на освіту, що передбачає навчання здобувачів з особливими освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти. Відповідно її впровадження в Україні зумовило потребу у підготовці науково-педагогічних працівників до роботи в інклюзивному освітньому середовищі у сфері вищої освіти. Програму курсу розроблено викладачами, які мають досвід організації інклюзивного освітнього середовища, розробки, організації та проведення курсів підвищення кваліфікації за аналогічними програмами.

                                                                              

Тренінг партнерського спілкування є першим модулем тренінгової програми з розвитку  гнучких навичок (soft skills) у науково-педагогічних працівників. Метою даного  курсу є сприяти розвитку навичок ділової комунікації, які забезпечують психологічну взаємодію в процесі руху до спільної мети. Тренінг сфокусовно на розвитку трьох soft skills: активне слухання, стікість та відновлення в стресових ситуаціях спілкування, навички переконуючого впливу та протидії маніпуляціям в діловій взаємодії.

Курс призначений для підвищення кваліфікації викладачів НДУ.