Цей курс призначений для магістрів першого року навчання. Курс «Історія світової демократії» допоможе  студентам краще зрозуміти історію зародження та розвитку демократії; загальні засади демократичного процесу, що сприятиме формуванню у здобувачів освіти розуміння принципів взаємовідносин між правовою державою і суспільством; під час вивчення курсу студенти зможуть провести  порівняльний аналіз демократії з недемократичними формами життя та проаналізувати досягнення та недоліки світового розвитку демократії.


В умовах динамічних інноваційних перетворень в Україні, загострення ринкової конкуренції і глобалізації економічних процесів персонал виступає важливим фактором підвищення ефективності функціонування та конкурентоспроможності сучасних закладів освіти. Особливе місце у забезпеченні соціально-економічної ефективності управління персоналом освітньої організації належить управлінню його кар’єрним зростанням. «Управління професійною кар’єрою» як навчальна дисципліна має на меті надати майбутнім менеджерам уявлення про основні категорії, критерії та види кар’єри працівників; сформувати систему теоретичних знань і практичних умінь у галузі управління кар’єрним просуванням персоналу. Дисципліна є вибірковою, її вивчення завершується заліком.

LEGO - це найпоширеніша на сьогодні педагогічна система, що використовує моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання та розвитку дитини .
Основним принципом навчання є принцип «Навчання через дію» - діти отримують знання в процесі побудови та дослідження моделей з конструктора.