Звітний курс для підтвердження  отриманих навичок роботи у системі Moodle