На курсі студенти вивчають систему організації та управління соціальними службами, теоретичні основи взаємодії соціальних закладів та установ, а також про напрямки надання соціальних послуг.

Курс буде викладений у формі лекції – (8* год.), практичних занять (6* год.), лабораторних занять (6* год.), організація самостійної роботи студентів в бібліотеках та комп’ютерних мережах (134* год.)