Мета навчальної дисципліни ‒ підготувати майбутнього вчителя для організації навчального процесу відповідно до мети та завдань освітньої галузі «Суспільствознавство», сформувати його професійну компетентністі


Мета навчальної дисципліни – поглиблення та закріплення теоретичних знань з основ природознавства.

Основними завданнями проходження польової практики з природознавства є:

-         практичне застосування теоретичних знань з основ природознавства;

-         ознайомлення з об’єктами рослинного і тваринного світу місцевості, де проходить практика;

-         формування у студентів системи знань, умінь, навичок необхідних для здійснення дослідницької діяльності в природі;

-         оволодіння студентами методом спостереження в природі;

-         навчитися визначати: назви видів рослин; належність тварин до певної систематичної групи, їх види;

-         підготувати студентів до організації і проведення екскурсій (прогулянок, цільових прогулянок) з дітьми дошкільного віку в природі;

-         виховувати у студентів дбайливе ставлення до природи рідного краю.

 


В даному курсі розміщено завдання на лабораторні заняття для студентів філологічного факультету педагогічних спеціальностей